Warande

Dit digitale boekje is samengesteld ter gelegenheid van de Week van de Warande in het kader van het 300-jarig bestaan van het Tilburgse sterrebos. De week heeft plaatsgevonden van 8 tot en met 16 september.

Na een oproep over beeldmateriaal, kwamen de tongen goed los. Eerst mondjesmaat, maar vervolgens na diverse contacten vertelden vele Tilburgers heel enthousiast hun verhaal over de Oude Warande. Allerlei zaken staan over de site verdeeld. Wij hebben de verhalen ook opgetekend in een digitaal boekje.

Wij hebben met heel veel plezier aan dit boekwerkje gewerkt en danken iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Namens
Redactie: Hetty Lootsma, Anita van Hezik, Jaap Houdijk en Johan Abbink.
Vormgeving: www.fugato.nl

© De Week van de Warande Pers 2012

Het boekje kunt u hier downloaden als pdf-bestand om te lezen op computer of tablet.