sculpturaal podium tijdActiviteit

Sculpturaal podium

Partners
Buro 013 Architecten, Martens
bosbeheer, Woodworks houtwerk-
plaats, Coolen bouwadvies, Heer-
kens van Bavel bouw

 


 

Omschrijving
Het podium sculptuur is een tijdelijk object volledig opgebouwd uit (afval) warandehout, hetgeen deze nieuwe toevoeging terug in zijn oorspronkelijke context plaatst. De warande is één van de laatste sterrenbossen in Nederland. Het is opgebouwd uit geometrische patronen symmetrische en rechtlijnige lanen die samen komen in een centraal punt. Dit gaf aanleiding om het object vorm te geven middels deze geometrische vormen. Een rechthoek vormt de basis en vervormt zich langs een as middels een aaneengesloten ritme tot een driehoek. Hierdoor ontstaat een gevoel van beweging, als een dirigent die middels zijn baton de muzikale betekenis van de partituur overdraagt.

Architectuur is muziek in de ruimte als het ware bevroren muziek (Johann Wolfgang von Goethe, 1829)

Het object haakt tijdelijk aan op één van de lanen afkomstig vanuit het middelpunt. Tussen de bestaande bomenclusters ontstaat een “kamer” in deze groene omgeving. Hierdoor ontstaat er een prettige plek in het bos geheel afgestemd op de diverse activiteiten gedurende het evenement “De week van de Warande”.

Voorbereiding
Inzet was om een verwaarloosde maar strategisch goed gelegen plek in de Warande te gebruiken. Door de inspanning voor het evenment (terrein en groen onderhoud) zou ook na afloop van het evenement sprake zijn van een blijvende kwaliteitsimpuls voor de Warande. Ontwerpsessies, bouw- en budget vergaderingen. Het project komt voort uit samenwerking tussen stichting Zwierige Zaken, Buro013 architecten, Martens Bosbeheer o.l.v. Jan Heerkens(voormalige boswachter Warande). Gedurende de ontwikkeling het project zijn er diverse partijen betrokken geraakt bij de uitwerking. Tijdens de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de expertise van o.a. WoodWorks (st. Amarant) en Constructeur AdviesbuRo Coolen. Samenwerken is in dit verhaal dan ook het sleutelwoord! Alleen door intensieve samenwerking en de gedeelde verantwoordelijkheden die iedere partij op zich heeft genomen is dit project mogelijk gemaakt!

Uitvoering
Na uitvoerige voorbereiding wordt iIn een periode van 3 weken het podium gebouwd door een bouwploeg o.l.v. Martens Bosbeheer. Het benodigde hout wordt gezaagd uit bomen die in de afgelopen jaren zijn gerooid in het kader van bosonderhoud. De constructie wordt ter plekke gemaakt. Assistentie wordt verleend door het team van WoodWorks, het leer-werkbedrijf van st Amarant.

 

Deelnemers en bezoekers
Ontwerpteam 4 pers Bouwploeg ca 16 pers

Bijzonderheden
Het sculpturaal podium was bedoeld als tijdelijke installatie en zou meteen na het evenement worden afgebroken. Op uitdrukkelijk verzoek van een grote groep Tilburgers is het inititatief genomen om met de gemeente te overleggen over lange behoud van het podium. St Zwierige Zaken heeft het podium aangeboden aan een evt nieuwe initiatiefgroep. Daarover zijn thans noggesprekken gaande.