collectietijdActiviteit
beknopt historisch overzicht
Brabant Collectie (vitrine)

Partner
Universiteit van Tilburg, bibliotheek


Omschrijving

Met medewerking van Jos Kuylen , hoofdarchivaris Brabant Collectie en zijn medewerkers is materiaal gezocht om ten toon te stellen in de Week van de Warande. Het betrof geschiedkundig materiaal uit de collectie zelf. Daarnaast zijn exemplaren uit de privécollectie van Gerard Steyns, oud stadsarchivaris, en Jan van Summeren, landschaparchitect ter beschikking gesteld. De beide laatsten zijn ook betrokken geweest bij de inrichting van de vitrine. Het doel was om door middel van documenten, oude kaarten, foto’s en ander beeldmateriaal een beeld te schetsen van de geschiedenis.

Uitvoering
vitrine in de universiteits bilbliotheek

vitrine