De bonte Shetland pony van Nelis was een attractie. Door mij werd volgens de overlevering in het potjeslatijn "sletjander"gebruikt. Op de foto een zit mijn vader er op, onder toeziend oog van mijn moeder en de kinderen. De jongen in de overall is een zoon van Nelis. Op de andere, zit Lies, het kindermeisje op de pony en is Herman (Boelie) Kahmann achter haar te zien. 

 

Lees meer...

 

De oude boswachter, zijn leven en werken in de Oude Warande

Onder deze titel een bloemlezing over het leven en werken van mijn vader, als boswachter in de Oude Warande, omgeven en opgesierd met een eigen fantasiesausje, en interpretatiewolkje.

Jan Lavrijsen

Lees meer...

Genieten van het wonen in de Oude Warande

door Marian en Jan Heerkens

 

In 1977 was er bij mijn werkgever de Heidemij (nu Arcadis) een vacature in de Tilburgse Bossen. Er werd mij gevraagd of ik interesse had in deze functie. Voor mij persoonlijk was er geen bedenktijd nodig, maar ik had een gezin en voor een vrouw en twee kleine kinderen was het toch wel een hele stap. Na wat verkenningen zijn we vrij snel akkoord gegaan. Vooral de functie sprak in de eerste plaats tot de verbeelding: Bosbaas in de Tilburgse bossen.

Lees meer...

 

Het leven van ons gezin in de Oude Warande.

door: Jan Lavrijsen

 

 

Het werk van vader

Toen mijn vader en moeder in 1941 in de Oude Warande kwamen wonen, werd de functie van mijn vader aangegeven als de tuinman van de Oude Warande. Dit hield in dat hij de zorg voor het onderhoud van het bos had, zoals gras maaien, lanen schoonhouden, onkruid weg schoffelen, bladeren opharken, eventuele kanten bijwerken en het dood hout uit het bos verwijderen. Meestal werd dat opgestookt. Dode bomen die verwijderd moesten merkte hij met een kras op de stam. Soms moest hij ook dichtbegroeide stukken bos uitdunnen.

 

Lees meer...

De oude Warande 1712 – 2012

door: Bernard H.J.M. Verbunt

 

In 1941 is mijn vader begonnen met de bouw van het huis Bredaseweg 441, later genoemd “De Langen Berg”. Nu dus de “Auberge du Bonheur”, opgericht door mijn neef Patrick Verbunt. 

 

 

 

 

Lees meer...

Kindervakantiewerk, augustus 1963

door: Henny Staps

 

De wesp kroop langzaam over haar arm, stopte even, draaide om en liep rustig verder.

"Je hoeft helemaal niet bang te zijn", zei de leidster. "Niet naar slaan, dan doet ze niks, zie je wel!"

 

 

 

 

 

Lees meer...


Geschiedenis

door: Bernard H.J.M. Verbunt

 

Tilburg en omstreken bestond vroeger uit voornamelijk heidevelden en stuifzand. Zo typisch voor deze omgeving. Omstreeks 709 bestond dit gebied uit een aantal gehuchten TILIBURGIS genaamd.

TILIBURGIS groeide uit tot een – stedelijk dorp met voornamelijk een productie van wol , wollen stoffen en de handel daarin.

Lees meer...


In samenwerking met het Brabants Dagblad wordt de geschiedenis van de Warande in kaart gebracht voor een speciale publicatie in het Brabants Dagblad. Tilburgers worden via traditionele en nieuwe media uitgenodigd om met oude foto’s, film en teksten hun persoonlijke geschiedenis van de Warande te vertellen. Ook het Regionaal Historisch Centrum heeft medewerking toegezegd. De beelden en verhalen worden vervolgens bij elkaar gebracht op een speciale website. Ze vormen bovendien de basis voor een bijzondere beeldcollage die onderdeel wordt van het toneelbeeld.